Polabské loďstvo

Výstava
Výstava výtvarných prací, dřevěných soch a plastik Ing. Arch. Jiřího Vorla.
Termíny