František Drtikol: Z fotografického archivu

Výstava
Výstava se koná u příležitosti 130. výročí narození Františka Drtikola a je věnována Josefu Richardu Markovi, autorovi první Drtikolovy monografie (1938).
Termíny