Hradozámecká noc

Volný čas, Pro děti

Hradozámecká noc na Červené Lhotě bude ve znamení starožitných panenek.


http://www.zamek-cervenalhota.eu/

Panenky nikdy nespí. Na Červené Lhotě vyrostly a zestárly generace. Až na výjimky z řad těch nejmladších již usnuly navždy. Jejich panenky však dosud nespí.

Program:

18:30 Dětská panenková dílna

Výroba papírových pokojíčků pro panenky vhodná pro děti a jejich dospělé. Možnost návštěvy dětských pokojů zámku s prezentací sbírky historických panenek.

20:00 Příběh jedné ztracené panenky

Iluminace nádvoří lampiony, na něž děti malovaly ilustrace ke knize Daisy Mrázkové: „Nádherné úterý.“ Scénické čtení z této knihy podbarvené hudbou a projekcí.

20:20 Koncert komorního sboru Studánky

Pěvecký soubor absolventů Gymnázia Vítězslava Nováka z Jindřichova Hradce provede několik skladeb různých žánrů. Zazní barokní písně duchovní, písně lidové i sklady jazzové a populární.

21:00 Setkání se sběratelkou historických panenek

Povídání s paní Jaroslavou Zborníkovou, restaurátorkou a sběratelkou panenek, která je majitelkou sbírky vystavené v letošním roce na Červené Lhotě. Součástí vyprávění bude i praktická ukázka výroby panenkovských paruk.

22.00- 23.00 Volná prohlídka podkroví zámku

Návštěvníci budou moci volně procházet nočními interiéry podkrovních pokojů zámku. Procházka pokoji bude podbarvena živou hudbou. Odborný výklad bude veden pouze formou odpovědí fundovaných průvodců na eventuelní návštěvnické dotazy.

23:00 Pohádkové dětství? Aneb výchova dětí na zámku.

Přednáška PhDr. Zuzany Vašákové o výchově a vzdělávání dětí ze šlechtických rodin s přihlédnutím k červenolhotské rodině Schönburg- Hartenstein.

Termíny