Jan Kotěra. Jeho učitelé, doba a žáci

Volný čas
Konference se koná jako součást projektu „Po stopách moderny”. Jedná se o přeshra- niční muzejní spolupráci, která se zaměřuje na dobu, kdy střední Evropa udávala trendy v architektuře a designu. Konference je pořádána ve spolupráci s Muzeem užitého umění ve Vídni a záštitu udělil velvyslanec Rakouské republiky v ČR Jeho Excelence Ferdinand Trauttmansdorff.
Termíny