Sbírka 1 2 3

Výstava
Představení nejvýznamnějších i méně významných sbírkových kusů GASK, řazených podle akviziční chronologie. Kurátorka výstavy Marie Bergmanová.
Termíny