SEMINÁŘ: STRATEGIE MODRÉHO OCEÁNU

Kurzy, vzdělání, konference
Proč některé společnosti uspějí s uváděním nových produktů na trh a jiné selžou?
  • Lze vytvořit vlastní tržní prostor, ve kterém nebudete mít po určitou dobu konkurenci?
  • Existuje ověřený postup, který by firmám pomohl dosáhnout tohoto cíle?

Strategie modrého oceánu je podnikatelský přístup založený na vytváření nekonkurenčních trhů.
Na workshopu “Strategie modrého oceánu” vám ukážeme cestu, jak změnit produkt (výrobek nebo službu), aby se stal atraktivní pro široký okruh zákazníků. Společně budeme analyzovat konkrétní příklady inovací, které zaznamenaly mimořádný úspěch u zákazníků a vyústily v několikanásobné zvýšení obratu a zisku. Seznámíme vás se systematickým postupem a praktickými nástroji pro vytvoření vašeho “Modrého oceánu”.

Účinkují

VILÉM PATLOKA,

certifikovaný Blue Ocean Strategy Practitioner

Termíny