Občan a věc (rovný rovného nemá právo soudit) / Citizen and Subject (An Equal Doesn´t Have the Right to Judge an Equal)

Divadlo

scénář a režie: Aleš Čermák

hrají: Jakub Gottwald, Ivana Uhlířová a Jana Kozubková

 

"Účastnit se obrazu, být jeho součástí spíš než se s ním ztotožnit. Dokonalé ztělesnění podmínek naší existence. Tento obraz nepředstavuje realitu. Je to  fragment tohoto světa, stejně jako ty a já."

 

„To be present at a picture, be part of it, rather than identify with it. Perfect embodiment of the conditions of our existence. This picture doesn’t represent the reality. It’s a fragment of this world, just like you and me.

 

Česky bez titulků / In Czech with no subtitles

Rezervace nutná / Reservations necessary

Termíny