Slovo dalo slovo / Word for Word

Výstava

Galerie MeetFactory / MeetFactory Gallery

Vernisáž / Opening:  12. 9. / 19:00

Robert Šalanda (CZ), Dušan Zahoranský (CZ)

Hlavním momentem, jenž byl inspirací pro představení této dvojice umělců na společné výstavě, je jejich zájem o slova, znaky a lingvistické jevy, které oba, každý svým způsobem, zpracovávají vizuálně. Výstava je tak jakousi knihovnou posunutých významů a nevyjmenovaných slov, odvozených jak ze struktury jazyka a slovních spojení, tak z každodenního prostředí plného nápisů a vizuálních útvarů, které nesou často rozporuplné poselství.

The inspiration to present these two artists at a collaborative exhibition was their mutual interest in words, signs and linguistic phenomena, which both Zahoranský and Šalanda, each in their own way, transfer to visual creations. The exhibition becomes a library of shifted meanings and unpronounced words, derived both from the structure of language, phrases and the everyday environment filled with verbal and visual signs, the messages of which can often be rather ambiguous.

 

Kurátorka / Curator: Karina Kottová

Architekt výstavy / Exhibition architect: Jan Pfeiffer

Termíny