Velké Karlovice - Lidé a krajina

Výstava
Tato výstava vznikla ve spolupráci se ZO ČSOP Salamandr, ACTAEA a správou chráněné krajinné oblasti Beskydy za podpory Nadace Partnerství a Britského ministerstva pro mezinárodní rozvoj v r. 2002. Obsahem výstavy je: Proměny krajiny, Příroda Velkých Karlovic, Staré krajové odrůdy ovocných dřevin, Stromy v krajině, Kříže a kapličky a Spolkový život Velkých Karlovic.
Termíny