Rétorika jako umění vyjadřování

Volný čas
První přednáška kurzu „Umění komunikace“.
Termíny