Příběhy valašských kamenů

Volný čas
Lektorský program probíhá v přírodovědné expozici ve věži vsetínského zámku a v Zámeckém parku, kde se nachází geostezka. Valašská krajina již mnohé pamatuje. Společně se ponoříme do dávných časů, kdy na našem území ještě bylo moře a v něm žili roztodivní tvorové. Pak přišel věk obrovských dinosaurů, přesliček, poté se zde procházeli mamuti a nakonec přišel člověk. A krajina si všechno pamatuje! Pomocí tvořivé aktivity objevíme, jak vzniklo tzv. flyšové podloží Beskyd, ukážeme si vzácné i typické horniny, nerosty a zkameněliny, které u nás můžeme najít.
Termíny