Pohádkový les a Den otevřených dveří ve Středisku volného času Včelín

Volný čas
Zveme všechny děti a rodiče na rozloučení s létem a zároveň přivítání nového školního roku ve Středisku volného času Včelín v neděli 8. září 2013. Start mezi 15 a 16 hod. u rybníka v Zahájeném, cíl ve Středisku volného času Včelín. Pohádkovým lesem vás provedou známé pohádkové bytosti, v areálu Střediska volného času Včelín se pak můžete těšit na soutěže, hry, trampolínu, lanovou dráhu, horolezeckou stěnu a mnoho dalších aktivit. Součástí nedělního zábavného odpoledne bude i prohlídka Střediska volného času Včelín s nabídkou zájmových kroužků. Vstupné 20,- Kč. Občerstvení zajištěno! Těší se na vás královna a její věrná pohádková družina. Za nepříznivého počasí se akce nekoná.

Termíny