Zpívání mužských sborů

Volný čas
v areálu u školy – vystoupí mužské sbory z Archlebova, Věteřova, Žarošic, Želetic a domácí sbor ze Strážovic. Doprovází CM Friška.

Termíny