Pěchotní srub MJ-S 29 "Svah"

Volný čas
Navštivte jedinou dokončenou pevnost v úseku Mikulov z roku 1938, která po reaktivaci sloužila arrmádě až do roku 1999.

Termíny