Svitavská pouť ke sv. Jiljí

Volný čas
Řemeslný jarmark - dobové stánky, předvádění řemesel, prodej výrobků, občersvení. Vystoupí: Divadlo Exulis, Cimbálová muzika Aleše Smutného s Karlem Hegnerem, Dozing Brothers, Dvojité Gé, BezLimitu.
Termíny