Petr Zlamal - Obrazy 2013

Výstava
O své expresivní malbě se zlomky reality Petr Zlamal říká: "Obraz je pro mě vyslancem srdce a projevem životních sil." V jeho obrazech se projevuje spolehlivý instinkt pro osobité inovace abstraktní formy. Objevíme v nich malířskou reflexi krajiny, životních situací a osudových vztahů, ale i obyčejných věcí.
Termíny