Socha Miska Plastika

Výstava
Pavel Drda - Jiří Dufek - Martin Hanuš - Jana Krejzová - Elžbieta Grosseová Život je o tom koho potkáš... Mě to živí... Ještě jsem tady... Přibližné možnosti proměnnosti... Povrch je výrazem vnitřního světa... Výstava SOCHA MISKA PLASTIKA, která proběhne v GALERII VE ZVONICI ve Vysokém Mýtě v září 2013, je kurátorským projektem Martina Veita. Výstava není retrospektivou, není výběrem současné tvorby autorů ani nepředstavuje jednotlivé keramické techniky a metody. Co to tedy je? Pro konkrétní prostor Zvonice jsem vybral pět výtvarníků, jejichž tvorba mě oslovuje. V jejich dosavadní tvorbě vidím vývojovou linku, kterou jsem se snažil přenést i do konceptu a instalace výstavy. Zajímá mě pozorovat neurčitou hranici, ve které se i miska stává sochou, díky čemuž se rozplývá dříve jasná hranice mezi užitým a krásným. Jednou z mnoha linií, které propojují instalaci výstavy, je keramická hlína. Keramická figurální tvorba-hlína dřevem pálená-chawany, misky a velké nádoby-komorní plastika a instalace-nefigurální keramická socha a plastika, jsou různé polohy, pro které je hlína výchozím materiálem.
Termíny