Zahájení festivalu

Divadlo
Programem provází a zpívají M + M Vyskočilovi.
Termíny