Zničené židovské památky severních Čech 1938 – 1989

Výstava
Výstava navazuje na projekt Zničené kostely severních Čech 1945-1989. Veřejnosti zpřístupní část kulturního dědictví minulosti, které je pro současnost již neznámé. Mapuje přítomnost židovských komunit na území severních Čech a jejich pohnuté osudy, který se promítly mimo jiné i do devastace židovské architektonických památek. Jejich dnes již zaniklou podobu dokumentují historické fotografie zveřejněné na této výstavě.
Termíny