Vojtěch Horálek

Volný čas, Pro děti

Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci ve spolupráci s pražskou Galerií Gema představuje novou tvorbu Vojtěcha Horálka.


http://www.zamek-jindrichuvhradec.eu/

Vojtěch Horálek ve svých malbách tematizuje různé specifické subkultury, které mají pro nás příchuť romantiky, dálek a dobrodružství a které žijí svým uzavřeným životem. V mnoha jeho světelných boxech je ztělesněna všudypřítomná esence orientální kultury na našich ulicích. Jeho výjevy postihují stav této cizokrajné minority, která složitě odolává vlivu zdejší postindustriální společnosti. Obrazy působí jako syntéza vizuálních situací, které člověk zná ze svého okolí. Asijská bistra, restaurace, obchody a obchodníci či obsluha orientálního vzhledu v nich. Všední, obvyklý svět, který z důvodu šetrnosti denně využíváme. Běžnost, s jakou se s těmito ostrůvky asijské kultury setkáváme, kontrastuje s jejich uzavřeností a naší neinformovaností o jejich charakteru a fungování. Díla Vojtěcha Horálka zachycují podivnou existenci tohoto paralelního světa. Maluje pokleslý orientální vzhled podniků, který uprostřed Čech a vlivem globalizace ztrácí na výjimečnosti. Zároveň si všímá jiného kulturního fenoménu, a to průniku „outdoorové“ kultury do městského prostředí. Luxusní sportovní oblečení do hor, které lidé ovšem nosí ve městě, podobni vlkům, kozlům a jiné srstnaté zvěři.

Linda Sedláková, kurátorka výstavy

Termíny