Mladí lvi v kleci

Volný čas

Za necelý měsíc se v Oblastní galerii v Liberci otevře výstava Mladí lvi v kleci, jejímž partnerem je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci. Rozsáhlá průřezová přehlídka s dlouhým podtitulem "umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období" mapuje doposud opomíjenou německočeskou výtvarnou scénu období první republiky.


Mimořádný výstavní projekt nabídne 220 uměleckých děl od více než stovky autorů. Prezentovány budou obrazy, sochy, kresby, grafika a vyběrově plakát a užité umění. Kostru souboru představují adresně dohledaná díla, která tvořila součást domácích a zahraničních meziválečných výstav. Hlavní příběh výstavy sleduje nejdůležitější umělecké spolky a skupiny dvacátých a třicátých let 20. století. Paralelně s nimi budou představeny také vybrané problémy charakteristické pro sledovaný okruh autorů. Jedná se např. o problematiku nové věcnosti nebo opakovaný výskyt exotických děl s náměty ze světa Orientu. Expozice se opírá zejména o velké soubory děl z Oblastní galerie v Liberci a Národní galerie v Praze, přibližně třetinu exponátů tvoří veřejnosti neznámá díla ze soukromých sbírek. Většina děl byla nově restaurována, řada z nich bude vystavena od meziválečného období poprvé.

Mezi téměř čtyřmi desítkami domácích i zahraničních zapůjčitelů hraje nezanedbatelnou roli také Národní památkový ústav. Spolupráce NPÚ ÚOP v Liberci na projektu Mladí lvi v kleci, který se koná pod záštitou generální ředitelky Nadi Goryczkové, nebyla zvolena náhodně. Právě ve fondech spravovaných NPÚ ÚPS na Sychrově, ale i ostatních ÚPS zasahujících do oblasti tzv. Bohatých sudet, se v minulosti nacházela a stále nacházejí výjimečná díla německy hovořících autorů meziválečného období, která byla shromážděna činností Národní kulturní komise. Hloubkový průzkum těchto fondů probíhá od letošního roku poprvé oficiálně pod hlavičkou DKRVO. Jeho prvními výstupy jsou mimo jiné i „nově objevená“ díla z depozitářů přibližně desítky státních hradů a zámků, která se objeví v expozici nebo alespoň formou reprodukcí v doprovodné publikaci, která k výstavě vyjde péčí nakladatelství Arbor vitae.

Hans Thuma, Nádražní restaurace, (1927), olej, plátno, Národní památkový ústav, ÚPS v Praze

Jednou z mediálních tváří projektu se tak stal i obraz libereckého malíře Hanse Thumy (1889–1968), evidovaný pod názvem „Důstojník a dvě ženy u stolku v kavárně“ ze sbírek NPÚ. Výjimečně zajímavé dílo, které Hans Thuma vytvořil pod vlivem nastupující nové věcnosti krátce po polovině dvacátých let během pobytu v Paříži, konfiskoval po druhé světové válce v Ústí nad Labem Alfred Piffl. Postupem času se ocitlo v fondech státního zámku Hrubý Rohozec, odkud bylo převedeno nazpět do ústeckého regionu na zámek Velké Březno. Obraz byl odbornou porotou vybrán na Výstavu soudobé kultury v Brně roku 1928, kde byl prezentován pod názvem Bahnhofrestauration [Nádražní restaurace], pod nímž bude po 85 letech nyní znovu vystaven.

Podobných příběhů existuje mnoho. Kurátoři výstavy se je pokusili nabídnout formou rozšířených popisek. Životní osudy 89 vybraných autorů přibližují také medailony v závěru doprovodné publikace.

Výstava Mladí lvi v kleci počítá s bohatým doprovodným programem. Jeho součástí budou komentované prohlídky, přednášky, autorská čtení, hudební vystoupení a mezinárodní konference, která se uskuteční v Krajské vědecké knihovně ve dnech 22. a 23.10.2013. Výstavní projekt usiluje být přínosem pro česko-německé poznání, pro rozšíření vzájemného kulturního, uměleckého a historického povědomí. Smyslem je seznámit veřejnost – českou stejně jako německou – s významnou kapitolou vzájemného soužití.

Vstup na výstavu pro zaměstnance NPÚ je zdarma po předložení průkazky.

Ivo Habán

Mladí lvi v kleci 
Oblastní galerie v Liberci, 13.9.–31.12.2013
Kurátoři: Anna a Ivo Habánovi
www.ogl.cz/mlk

Termíny