Velký orchestr

Hudba
Účinkují: Janáčkova filharmonie Ostrava Conrad Harris, housle (New York) Roland Kluttig, dirigent (Berlín) Petr Kotík, dirigent (Ostrava / New York) Ondřej Vrabec, dirigent (Praha)
Termíny