Noční prohlídky na zámku v Telči - Píseň pro Zachariáše

Volný čas, Pro děti

Noční prohlídky historickými interiéry státního zámku v Telči za slovního doprovodu členu DS Tyl Dačice a písničkáře Ivo Jahelky.


http://www.zamek-telc.eu/

Noční prohlídky - Píseň pro Zachariáše
Trasa A - renesanční sály
6 . - 9. září 2013


Noční prohlídky historickými interiéry státního zámku v Telči za slovního doprovodu členů DS Tyl a písničkáře Ivo Jahelky.

Noční prohlídky seznámí návštěvníky s nejdůležitějšími momenty zámecké historie. Uvidíte Zachariáše z Hradce, Kateřinu z Valdštejna nebo Perchtu z Rožmberka jako Bílou paní, ale i další významné postavy telčské historie se představu se svými kladnými i zápornými vlastnostmi popsanými v kronikách či pověstech.

Délka noční prohlídky 60 min., kapacita je 40 osob ve skupině.

Prohlídky budou začínat: 19:30, 20:30, 21:30, 22:30

Rezervace bude probíhat od 13. srpna 2013 v zámecké galerii každý den mimo pondělí od 10:00 do 17:00 hod., tel.: 567 243 943 nebo email rezervace@zamek-telc.eu

Předprodej vstupenek na noční prohlídky od 27. srpna 2013 v pokladně zámku každý den mimo pondělí od 10:00 do 16:00 hod.

Prodej vstupenek před nočními porhlídky bude vždy od 19:00 hod. v zámecké pokladně.

 

Termíny