Varlam Šalamov: Levý břeh

Kurzy, vzdělání, konference

Večer věnovaný Varlamu Šalamovi (1907–1982), jednomu z nejvýznamnějších „spisovatelů GULAGu", otevře rusista Jan Machonin, který je zároveň autorem překladu druhého dílu jeho vybraných spisů Levý břeh
Valerij Jesipov, ruský literární historik a přední znalec Šalamova života a díla poté představí svou nedávno vydanou biografii Šalamov a uvede málo známé a kontroverzní okamžiky autorova života. Legendární americký slavista John Glad, jehož vůbec první anglický překlad Kolymských povídek, vydaný v roce 1980 v USA, získal Šalamovi slávu po celém světě, pohovoří o tom, jak se Šalamovy rukopisy dostávaly na Západ a o okolnostech jejich prvních zahraničních vydání.

Večer je součástí mezinárodní konference Zákon o odporu rozpadu: Zvláštnosti prózy a poezie Varlama Šalamova a jejich vnímání na počátku 21. století.

Pořadatelé: Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna, občanské sdružení shalamov.ru, Ústav pro studium totalitních režimů.

Partneři: Fond Michaila Prochorova, Ústav překladu v Moskvě, Památník národního písemnictví, Nadační fond angažovaných nestraníků, Knihovna Václava Havla, Nakladatelství GplusG.

Termíny