Hannah Arendt - Důvěra v lidství

Výstava
Německo-americká politoložka a filozofka Hannah Arendt (1906-1975) svými publikacemi zásadně ovlivnila veřejnou debatu o totalitarismu 20. století a jeho důsledcích pro budoucnost. Její rozsáhlá studie o původu totalitarismu, která vyšla poprvé v New Yorku v roce 1951 je díky své historické přesnosti a analytickému ponoru i v současné době standartním dílem. Její Zpráva o banalitě zla z roku 1963 o soudním procesu s Adolfem Eichmannem v Jeruzalémě je dodnes hojně citována a podněcuje k diskusím. Výstava dokumentuje život a dílo Hannah Arendt se zřetelem na nejdůležitější publikace, které vyšly téměř kompletně také v českém překladu.
Termíny