Koncert vážné hudby

Volný čas
Hudební zastaveníčko s fagotem a klavírem, kongresový sál LH

Termíny