Dny evropského dědictví

Volný čas
Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Zdarma můžete navštívit věž radnice k vyhlídkám po okolí a Kostel sv. Bartoloměje k prohlídce interiéru a nových varhan. Muzeum Napajedla zve ke zhlédnutí stálé expozice Hřiště hraček a dočasné výstavy obrazů Borise Jirků také zdarma. Zámek Napajedla otevře své brány k prohlídkám za snížené vstupné. Více informací naleznete na FB stránce Klub kultury Napajedla.

Termíny