Umění bez hranic: Smrt a dívka

Volný čas
Závěrečné vystoupení studentů v rámci mezinárodního projektu Umění bez hranic, v hudebně-tanečním programu se představí univerzitní studenti ze 4 zemí: Německa, Rakouska, Turecka a ČR. Jednotlivé scény programu vycházejí z tématu, prostupujícího různými kulturními okruhy a etapami společenského vývoje. Hudební rámec představení tvoří díla F. Schuberta, M. P. Musorgského, A. Dvořáka, J. Offenbacha, E. A. Poea a dalších tvůrců.
Termíny