Závěrečný večer Bernard’s Summer School

Volný čas
Oficiální zakončení letní školy zaměřené na irský tanec, irskou tradiční hudbu, zpěv a irský jazyk. Na večeru se sejde na straně účinkujících více než stovka účastníků se svými lektory na improvizovaném programu složeného z autorských choreografií, hudebních a pěveckých vystoupení. Navzdory tomu, že jednotlivá vystoupení vznikají v průběhu „školního“ týdne, půjde již s ohledem na učitelské zastoupení o výstupy velmi kvalitní.
Termíny