Mimořádná mše v kapli Andělů Strážných

Volný čas, Pro děti

V unikátní gotické kapli Andělů Strážných v klášteře Zlatá Koruna bude poprvé po 228 letech opět sloužena mše svatá. Stane se tak ve středu 2. října 2013 od 16:45 hodin u příležitosti svátku Andělů Strážných a také v rámci oslav 750 let od založení kláštera.


Mši bude celebrovat zlatokorunský farář P. Ondřej Urbisz, hudební doprovod obstará zlatokorunský varhaník Vladimír Jantač.

Gotická kaple Andělů Strážných je nejstarší částí kláštera, v níž byl s největší pravděpodobností uložen trn z Kristovy koruny, který klášteru věnoval jeho zakladatel Přemysl Otakar II. Trn se během husitských válek ztratil a klášter ve svých dějinách také prožil dramatické chvíle. Ani jeho zrušení za Josefa II. ale neukončily duchovní život v tomto místě natrvalo, což se ukazuje i na osudech kaple Andělů Strážných. Po odsvěcení roku 1785 a následné přestavbě na byty prošla od počátku 20. století spolu s dalšími klášterními budovami několika opravami, roku 2002 byla benedikována a právě ve středu 2. října 2013 tady bude poprvé po 228 letech od zrušení kláštera opět sloužena mše svatá.

Další informace naleznete na http://www.klaster-zlatakoruna.eu/

Kontakty:

Lenka Tondlová, kastelánka kláštera Zlatá Koruna, 724 663 767, tondlova@budejovice.npu.cz

Mgr. Jitka Skořepová, pracovnice vztahů k veřejnosti, NPÚ ÚPS České Budějovice, 386 356 921, 602 626 736, skorepova@budejovice.npu.cz

Termíny