Džungle za plotem

Výstava
Jsme svědky vzniku tzv. nové divočiny. Člověk využívá krajinu jinak než v minulosti, a ta se díky tomu rychle mění. A s ní i rostliny, které ji dotvářejí. Proč se některé z nich změnily v obávané vetřelce? Proč bylinky našich babiček zmizely a jaké přišly místo nich? Jak se změnila krajina Plzeňska za posledních 100 let? A jaké to má důsledky pro květenu, ale i pro nás samotné? Výstava představí nejběžnější biotopy Plzeňska, porovná jejich podobu a květenu před sto lety a dnes.
Termíny