Noc zámecké kaple: Prohlídka běžně nepřístupných prostor a dosud nikdy nevystavených exponátů

Volný čas, Pro děti

Komentované prohlídky zákupské zámecké kaple, v níž se 1.7.1900 uskutečnila svatba následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este s hraběnkou Žofií Chotkovou. Návštěvníci si kromě vlastní kaple prohlédnou také běžně nepřístupné přilehlé prostory, a to sakristii s ukázkou církevních ornátů a liturgického náčiní a oratoř vyhrazenou v 19. století pouze pro císaře Ferdinanda Dobrotivého. V rámci této prohlídky budou např. vystaveny šaty na sochu P. Marie, umístěnou původně v zámecké kapli, ušité ze svatebních šatů císařovny Marie Terezie.


http://www.zamek-zakupy.cz/

Termíny