Plovárna

Výstava
Výstava diplomových prací na téma "Revitalizace plovárny" v Litomyšli, od studentek FUD UJEP v Ústí nad Labem MgA. Michaely Jungrové a MgA. Veroniky Jezdinské.
Termíny