Zahajovací galavečer

Volný čas
Hlavní host festivalu: Jaciel Neri-Movingborders (Nosotros) Mexico. Dále účinkují: Karolína Ondrejková, Eliška Benešová (Duncan Konzervatoř) ČR.
Termíny