Větrné mlýny v Čechách a na Moravě

Výstava
Výstavu mapující stav větrných mlýnů v České republice, kterou připravil ing Jiří Pěcháček.
Termíny