Uvnitř barev

Výstava
Výstava ke 150. výročí založení Umělecké besedy, vystavovat bude 25 umělců a 8 sochařů. Výstava představuje nejen historické připomenutí jedinečné tradice Umělecké besedy, ale (snad především) i reprezentativní pohled na kvalitu a rozmanitost současné podoby VOUB. Soustřeďuje malíře a sochaře, kteří ctí barvu anebo její variace. Důraz na kolorismus, čili umělecký projev založený na barevnosti, si klade za cíl probudit v současném člověku zájem o vyjadřovací bohatství barvy, a to především v rovině jejího duchovního obsahu. Zde, v širokém lidském a uměleckém rozpětí, nachází vystavená díla prostor pro vzájemný, citlivě nastavený dialog, a to v inspirativních sálech Zámecké jízdárny.
Termíny