Komorní matiné napříč staletími

Hudba
Vystoupí: Helena Tamelová (zpěv), Pavel Svoboda (varhany), Iva Kramperová (housle).
Termíny