Koncert k poctě Benjamina Brittena

Hudba, Klasická hudba
JOSEF SUK
Dramatická ouvertura op. 4

BENJAMIN BRITTEN
Koncert pro housle a orchestr d moll op. 15

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ
Symfonie Manfred op. 58

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
dirigent: PETRI SAKARI
sólisté: IVAN ŽENATÝ (housle)
Termíny