Štíty stříbrného lva

Volný čas
Autentický středověký víkend na hradě Velhartice. Jedna z nejrozsáhlejších akcí svého druhu v ČR. Stanové ležení zemské hotovosti (vojska) z období poloviny 14. století před velhartickým hradem. K vidění bude více než 70 účinkujících. Namátkově zde budou k vidění např.: Ukázky a nácvik bojových šiků a formací; Nácvik lukostřelby, střelby z kuše i praku; Kovář; Hradní pán s družinou; Ukázky dámských ručních prací (karetkování); Strážený hrad a výměna stráží; Středověká zbrojnice; Rytířský turnaj (pěších), letos nově i jezdci na koních. Prohlídky vojenského ležení a života v něm stejně jako prohlídky oživené středověké části hradu budou umožněny s průvodcem.
Termíny