LGBT a náboženství

Volný čas
Věřící lidé s menšinovou sexuální orientací často musejí čelit problémům a omezením, ať už jde o sňatky, možnost stát se duchovními nebo vůbec prostor pro sdílení víry bez předstírání, že jsou jiní než jsou. V poslední době ovšem téměř každý den dochází k zásadním změnám. Panelová diskuse LGBT a náboženství si klade za cíl přiblížit, jak situace vypadá dnes, jaké jsou vyhlídky do budoucna ve světě i u nás a v čem tkví hlavní problémy i naděje.
Termíny