Komedie o zkrocení

Divadlo
Volně na motivy hry W. Shakespeara "Zkrocení zlé ženy".
Termíny