Śremané na starých fotografiích

Výstava
Fotografické obrázky, v době pořízení důležité pouze pro bezprostředně zainteresované, se v průběhu let stávají důležité i pro veřejnost, když přenášejí publikum do jiného světa, do epochy dávných vzpomínek a historické exotiky. Za tímto účelem zorganizovalo Śremské muzeum setkání, jehož hlavní náplní se staly fotografie ze soukromých alb Śremanů. Na výzvu v tisku, rádiu Merkury a místní televizi spontánně zareagovala spousta obyvatel Śremu, kteří poslali do muzea nezvykle zajímavé, unikátní fotografie starých časů. Do muzea dorazilo okolo 300 zajímavých fotografií i rodinných alb. Nejstarší fotografie pocházely z konce 19. století, nejvíce jich bylo z období meziválečného. Vystaveny byly fotografie společenské i ty, které zachytily dobové zvyky. Odhalily účast Śremanů na patriotických-národních nebo náboženských událostech a mimo to představily také život člověka v čase.
Termíny