Koncert mezinárodních smyčcových kurzů

Hudba
18. ročník mezinárodních houslových kurzů profesora Milana Vítka.
Termíny