Tvůrčí keramika pro dospělé I.

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Budeme  volně tvořit, rozvíjet naši fantazii a kreativitu a relaxovat v příjemné přátelské atmosféře.  Naučíme se základním technikám a postupům při práci s hlínou, točení na kruhu, seznámíme se s  dekorováním keramiky prostřednictvím glazur, engob aj. , necháme se inspirovat předky  i současnými výtvarnými umělci, ale hlavně se naučíme vnímat hlínu jako výjimečný materiál, který nám může pomoci odkrývat to, co by v nás jinak zůstalo skryto. Záleží jen na nás , co si vybereme, a na co budeme mít v daný okamžik chuť.

Termín: Čtvrtek/Úterý 18:00 – 20:00 hod.( 1×14 dní/8 setkání).

Cena: 1990Kč/pol.

Začínáme ve čtvrtek 29.1. 2015!

Podle počtu se otevřou buď 2 skupiny , které budou probíhat v úterý a ve čtvrtek nebo střídavě ve čtvrtek jako doposud.

pozn . Konečného nám. -Úvoz 427/59b, Brno – Veveří, 60200  ( ve vnitrobloku  z druhé strany Hellia sportu) – výborná dostupnost ze všech směrů!

Kontakty

www.creatis.cz

Termíny