Slavnosti chleba 2013

Volný čas
Po loňské úspěšné premiéře bude i letos nedílnou součástí festivalu a DOŽÍNEK přehlídka pekařského umění na nádvoří Arcibiskupského zámku. Představí se především nejlepší pekaři Zlínského kraje a nabídnou k ochutnávce a soutěži svůj nejlepší chleba. Soutěžit budou i nejlepší chleby jiných regionů a představí se také umění vaření piva v podání nového kroměřížského pivovaru MAXMILIAN. Nedílnou součástí výstavy budou i vystoupení především zahraničních hostů Milke Zorec (Slovinsko), Chicaga Groups (Maroko), Kintanari (Indonesie), Duša Fujary (Slovsnko) a místních souborů Klebetníček, Omladina, Hlahol ...

Termíny