Posezení při dechovce

Hudba
Moderuje: Helena Hýnová. Koncert dechové hudby ZUŠ Domažlice LIDUŠKA vedoucí: Jiří Huřťák.
Termíny