Týnecký střep

Volný čas
Dobové tržiště, středověká hudba, šerm, tance a divadelní představení divadla Špílberg, Králíci z klobouku, Kytice.
Termíny