Výstava drobného zvířectva, otevření zámeckých skleníků a výstava exotického ptactva

Výstava
Termíny