Meopta 80. Historie optického průmyslu v Přerově

Výstava
Společná výstava Muzea Komenského v Přerově a firmy Meopta si klade za cíl náležitě připomenout mimořádné místní i celostátní výročí a seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s bohatou a úspěšnou výrobní produkcí a také s významem podniku pro místní i celostátní hospodářství. V neposlední řadě samozřejmě i s neznámými kapitolami dějin firmy či nejaktuálnější současností Meopty. Návštěvník se může těšit na takřka kompletní ukázku produkce fotoaparátů včetně legendárního Flexaretu a „mokrého“ procesu výroby klasické fotografie s četnými doprovodnými programy. Stranou nezůstane ani věhlasná promítací technika, která zprostředkovala v minulých letech všechny krásné filmové zážitky divákům ve východní a severní Evropě, v severní Africe ale i jinde na světě.
Termíny