Jiří Trnka - Ve službách imaginace

Výstava
Panelová výstava doplněná ukázkami loutek, připravená Českými centry k nedožitému 100. výročí umělce (2012), představuje reprezentativní výběr z Trnkovy rozsáhlé tvorby. Diváci se seznámí pomocí skenovaných originálů a fotografií s klíčovými návrhy a realizacemi knižní tvorby a užité grafiky, volné tvorby a samozřejmě loutkářské, divadelní a filmové tvorby. Výstavní projekt, který putuje téměř po celém světě, je také doplněn o filmovou projekci dokumentu o umělci.
Termíny